Fastreset events in munich

2016

 

15./.16. October 2016  Munich, Dr. Maria Grazia Parisi, FastReset Basic Course. Details. 

 

26./27. November 2016 Munich, Dr. Maria Grazia Parisi, Intermediate Level. Details. 

 

2017

27./28. March 2017, Munich, Dr. Maria Grazia Parisi, via the ISTOB

 

13./14. November 2017,  Munich, Dr. Maria Grazia Parisi,  via the ISTOB